บัญชี :
บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.125 - 1.100 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • อยากได้ดอกเบี้ยสูง ง่ายๆ กับทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง
 • เป็นบัญชีเพื่อการออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
 • สามารถถอนได้เหมือนออมทรัพย์

รายละเอียดบัญชี บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
จุดเด่น
:
 • อยากได้ดอกเบี้ยสูง ง่ายๆ กับทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง 
 • เป็นบัญชีเพื่อการออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ 
 • สามารถถอนได้เหมือนออมทรัพย์
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 50,000,000 บาท 1.100 %
มากกว่า 50,000,000 บาท 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยปกติ

 • ยอดเงิน 50 ล้านบาทแรก รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0.125% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยโบนัส
เมื่อมียอดเงินเฉลี่ยในเดือนปัจจุบันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป หรือใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ทำธุรกรรม 5 ครั้งขึ้นไปในเดือนปัจจุบันรับอัตราดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป

 • ยอดเงิน 50 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ+โบนัส 0.50%) = 1.60% ต่อปี
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.50%) = 0.625 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ
เมื่อมีการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีเอ็มบี ที่มีมูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในเดือนถัดไป

 • ยอดเงิน 50 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ+โบนัส 0.70%) = 1.80% ต่อปี
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.70%) = 0.825 % ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีร่วม และ/หรือ/เพื่อ/โดย
 2. ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป
 3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค, ชำระค่าสินค้าและบริการ, ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้
 5. การทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ 

5.1) การทำธุรกรรมผ่านช่องทางเคาน์เตอร์บริการของสาขา
    - กรณีมีการทำธุรกรรมถอนเงิน หรือโอนเงิน ที่เคาน์เตอร์บริการของสาขารวมกันทั้งหมดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บปกติ รายการละ 50 บาท แล้วทำการสรุปยอดรวม ณ วันสิ้นเดือน เพื่อหักบัญชีโดยอัตโนมัติในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
5.2) การทำธุรกรรมผ่านช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (TMB Electronic Banking)
    - ช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking สามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะการถามยอดเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment) และการชำระค่าสินค้าและบริการ (E-Payment) ได้
    - ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ผ่านเครื่อง ATM และช่องทาง TMB Phone Banking

6. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

อัตราดอกเบี้ยโบนัสบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ 

1.ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไป เมื่อมียอดเงินฝากเฉลี่ยในเดือนปัจจุบันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป หรือใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ทำธุรกรรม 5 ครั้งขึ้นไปในเดือนปัจจุบัน

  - ยอดเงินฝากเฉลี่ยของบัญชีในแต่ละเดือน คำนวณจากผลรววมของยอดเงินฝากคงเหลือทุกสิ้นวันหารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้นๆ

  - ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี นับรวมธุรกรรมทุกประเภท (ทั้งธุรกรรมการเงินเข้า และเงินออกจากบัญชี) ผ่านทุกช่องทางยกเว้นการสอบถามยอด

2.เนื่องจากลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สำหรับกรณีลูกค้าที่เปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ มากกว่า 1 บัญชี ถือเป็นการทำผิดเงื่อนไข หากลุกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเพิ่ม ธนาคารจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีที่มียอดเงินฝากสูงสุดเพียง 1 บัญชี ภายใต้ชื่อบัญชีของลูกค้าท่านนั้น โดยบัญชีอื่นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ธ.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์