บัญชี :
บัญชีเงินฝาก Youth Savings-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝาก Youth Savings-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 23 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 100 บาท ครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 50 บาท
 • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกปกติ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก Youth Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก Youth Savings
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากสำหรับ นักเรียน - นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 23 ปีบริบูรณ์ 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 100 บาท ครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 50 บาท 
 • ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกปกติ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 - 23 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 1.250 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท
 2. เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 3. ไม่รับฝาก บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
 4. เมื่อผู้ฝากอายุ 23 ปีบริบูรณ์ จะได้ดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร
 5. สำหรับผู้ฝากที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทำบัตรออมสินวีซ่า เดบิต หรือบัตร ATM จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์