บัญชี :
บัญชีเงินฝาก NetSavings-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝาก NetSavings-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight
 • หนึ่งในบริการเงินฝากจาก KTB netbank บัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ช่วยในการหมุนเวียนบัญชีให้มีความคล่องตัวและสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น
  * ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก NetSavings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก NetSavings
จุดเด่น
:
 • หนึ่งในบริการเงินฝากจาก KTB netbank บัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ช่วยในการหมุนเวียนบัญชีให้มีความคล่องตัวและสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น
  * ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 2. ถอนเงินผ่านสาขาฟรี 2 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 3 ขึ้นไปคิดค่าบริการ 20 บาท/ครั้ง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เงินฝาก NetSavings เป็นบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชี
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ในบัญชี 2,000 บาท กรณียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท จะเรียเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท โดยเรียกเก็บเดือนที่ 13 เป็นต้นไปและกรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาท ระบบจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
 4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์