• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก NetSavings-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 62
  • 7,316
  จุดเด่น
  • หนึ่งในบริการเงินฝากจาก KTB netbank บัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ช่วยในการหมุนเวียนบัญชีให้มีความคล่องตัวและสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น
   * ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  กรุงไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก NetSavings
  จุดเด่น
  :
  • หนึ่งในบริการเงินฝากจาก KTB netbank บัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ช่วยในการหมุนเวียนบัญชีให้มีความคล่องตัวและสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น
   * ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  2. ถอนเงินผ่านสาขาฟรี 2 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 3 ขึ้นไปคิดค่าบริการ 20 บาท/ครั้ง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝาก NetSavings เป็นบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชี
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  3. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ในบัญชี 2,000 บาท กรณียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท จะเรียเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท โดยเรียกเก็บเดือนที่ 13 เป็นต้นไปและกรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาท ระบบจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
  4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์