บัญชี :
บัญชีเงินฝาก NetExtra-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝาก NetExtra-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 1.000 %
Product Highlight
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติถึง 0.50% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการ KTB netbank
  *ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก NetExtra

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก NetExtra
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติถึง 0.50% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการ KTB netbank
  *ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเข้าบัญชี NetSavings
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

กรณีผู้ฝากทำรายการถอน ได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน หากถอนเกินกว่าจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในเดือนนั้นทั้งเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เงินฝาก NetExtra เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีและต้องมีบัญชีเงินฝาก NetSavings กับธนาคาร
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 3. ผู้ฝากต้องดำรงยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หากยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในเดือนนั้นทั้งเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์