• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก NetExtra ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 1.000 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 62
  • 21,649
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติถึง 0.50% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการ KTB netbank
   *ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  กรุงไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก NetExtra
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติถึง 0.50% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการ KTB netbank
   *ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2562 เป็นต้นไป สำหรับบัญชีที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน ได้ตามปกติ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเข้าบัญชี NetSavings
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีผู้ฝากทำรายการถอน ได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน หากถอนเกินกว่าจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในเดือนนั้นทั้งเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝาก NetExtra เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีและต้องมีบัญชีเงินฝาก NetSavings กับธนาคาร
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. ผู้ฝากต้องดำรงยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หากยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในเดือนนั้นทั้งเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์