• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก Net Fee Zero ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 0.000 - 1.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 58
  • 9,931
  จุดเด่น
  เงินฝาก Net Fee Zero บัญชีออมทรัพย์ที่สามารถโอนเงินบน Netbank Account ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับดอกเบี้ยสูงโดยไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  กรุงไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก Net Fee Zero
  จุดเด่น
  :
  เงินฝาก Net Fee Zero บัญชีออมทรัพย์ที่สามารถโอนเงินบน Netbank Account ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับดอกเบี้ยสูงโดยไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 20,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  ตั้งแต่ 20,000 ถึง 99,999 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ถึง 31 ก.ค. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. Net Fee Zero เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการบน KTB netbank เท่านั้น
  2. ต้องสมัครใช้บริการบัตร VDB Netbank พร้อมกับการเปิดบัญชี Net Savings
  3. เปิดให้บริการสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  4. การเปิดบัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย (ทั้งแบบ Pre-paid และ Post-paid ทุกเครือข่าย)
  6. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และบริการ Bill Payment ผ่านช่องทาง Netbank (My Netbank Account) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  7. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโอนเงินบน Netbank (My Netbank Account) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) คิดค่าธรรมเนียมตามปกติ
  8. ไม่จำเป็นต้องมีรายการเงินเข้าขบัญชีทุกเดือน
  9. ไม่กำหนดวงเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีประจำเดือน
  10. วงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์