บัญชี :
บัญชีเงินฝาก Net Fee Zero ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝาก Net Fee Zero ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 - 1.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เงินฝาก Net Fee Zero บัญชีออมทรัพย์ที่สามารถโอนเงินบน Netbank Account ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับดอกเบี้ยสูงโดยไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก Net Fee Zero

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก Net Fee Zero
จุดเด่น
:
เงินฝาก Net Fee Zero บัญชีออมทรัพย์ที่สามารถโอนเงินบน Netbank Account ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับดอกเบี้ยสูงโดยไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 20,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 20,000 ถึง 99,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ถึง 31 ก.ค. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. Net Fee Zero เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการบน KTB netbank เท่านั้น
 2. ต้องสมัครใช้บริการบัตร VDB Netbank พร้อมกับการเปิดบัญชี Net Savings
 3. เปิดให้บริการสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 4. การเปิดบัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย (ทั้งแบบ Pre-paid และ Post-paid ทุกเครือข่าย)
 6. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า และบริการ Bill Payment ผ่านช่องทาง Netbank (My Netbank Account) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 7. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโอนเงินบน Netbank (My Netbank Account) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) คิดค่าธรรมเนียมตามปกติ
 8. ไม่จำเป็นต้องมีรายการเงินเข้าขบัญชีทุกเดือน
 9. ไม่กำหนดวงเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีประจำเดือน
 10. วงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์