• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก KKP Investor Savings-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 63
  • 5,386
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ฝาก-ถอนได้มากอย่างที่ต้องการ และไม่ต้องเสียเงินค่าสมุดเช็ค
  *ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก KKP Investor Savings
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ฝาก-ถอนได้มากอย่างที่ต้องการ และไม่ต้องเสียเงินค่าสมุดเช็ค
  *ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เป็นลูกค้าหลักทรัพย์ของ บล.เกียรตินาคินเท่านั้น)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็น บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าหลักทรัพย์ของ บล.เกียรตินาคิน เท่านั้น
  2. การฝาก - ถอน ต้องใช้สมุดคู่ฝาก
  3. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 10,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 ส.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์