บัญชี :
บัญชีเงินฝาก โครงการ "อุ่นใจวัยเรียน"-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝาก โครงการ "อุ่นใจวัยเรียน"-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 1.105 %
Product Highlight
 • ด้วยเงินเพียง 1 บาท ก็สามารถเปิดบัญชี ibank ได้กับเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนเป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักมุดอรอบะฮ์
 • เปิดบัญชีแล้วรับทันทีกระปุกออมสิน เมื่อกระปุกออมสินเต็มก็สามารถนำมาแลกกระปุกใบใหม่ รับผลตอบแทนทุกวันทำการสิ้นเดือน
 • สามารถถอน-ฝากได้ตลอดเวลา สร้างความอุ่นใจให้อนาคต

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก โครงการ "อุ่นใจวัยเรียน"

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก โครงการ "อุ่นใจวัยเรียน"
จุดเด่น
:
 • ด้วยเงินเพียง 1 บาท ก็สามารถเปิดบัญชี ibank ได้กับเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนเป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักมุดอรอบะฮ์ 
 • เปิดบัญชีแล้วรับทันทีกระปุกออมสิน เมื่อกระปุกออมสินเต็มก็สามารถนำมาแลกกระปุกใบใหม่ รับผลตอบแทนทุกวันทำการสิ้นเดือน 
 • สามารถถอน-ฝากได้ตลอดเวลา สร้างความอุ่นใจให้อนาคต
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.105 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • ผู้ฝากที่เปิดบัญชีแล้วสามารถใช้บัญชีดังกล่าวได้ตลอด จนกว่าผู้ฝากจะทำการปิดบัญชี
 • ผู้ฝากที่จะเปิดบัญชีใหม่ อายุของผู้ฝากจะต้องไม่เกิน 20 ปี
 • ผู้ฝากที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ (มีบัตรประจำตัวประชาชน) ไม่ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นหนังสือยินยอม
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

 

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • กรณีผู้ฝากอายุยังไม่ถึง 7 ปี ให้ใช้ชื่อผู้ปกครองในการเปิดบัญชี
 • กรณีผู้ฝากอายุตั้งแต่ 7 ปี คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป (มุมัยยิซ) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ให้ใช้ชื่อของเด็กในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยที่ผู้ปกครองต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้กับธนาคาร
 • กรณีที่ผลตอบแทนเงินรับฝากรวมทั้งปีไม่ถึง 20,000 บาท ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผลตอบแทนเงินรับฝาก 15% แต่หากกรณีที่ผลตอบแทนเงินรับฝากรวมทั้งปีเกิน 20,000 บาท ผู้ฝากจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผลตอบแทนเงินรับฝาก 15%
 • ธนาคารจะแบ่งจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ฝากทุกๆ วันทำการสิ้นเดือน และโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินรับฝาก อุ่นใจวัยเรียน
 • ผู้ฝากสามารถฝาก - ถอน หรือปิดบัญชีได้ตลอดเวลา โดยไม่มีระยะเวลาในการดำรงบัญชีและไม่เรียกคืนผลตอบแทนที่ได้จ่ายไป

     - ผู้ฝากที่เปิดบัญชีแล้วสามารถใช้บัญชีดังกล่าวได้ตลอด จนกว่าผู้ฝากจะทำการปิดบัญชี

     - กรณีที่บัญชีไม่มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปีทางธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์