บัญชี :
บัญชีเงินฝาก ธอส.รักการออม-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝาก ธอส.รักการออม-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่แรกเกิดถึงอุดมศึกษา ที่ให้ผลตอบแทนสูง พร้อมโบนัส และร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝาก ธอส.รักการออม

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝาก ธอส.รักการออม
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่แรกเกิดถึงอุดมศึกษา ที่ให้ผลตอบแทนสูง พร้อมโบนัส และร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ แรกเกิด - 24 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(ตั้งแต่แรกเกิด - อายุ 24 ปีบริบูรณ์)
ทุกจำนวน 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนเงินที่ถอน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 50 บาท ขึ้นไป และหากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารฯจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
  2. สามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนเงินที่ถอน และไม่เสียค่าธรรมเนียม
  3. หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาท
  4. ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของธนาคาร โดยคำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือเป็นรายวัน และนำดอกเบี้ยทบเข้าบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) แต่ถ้าหากผู้ฝากปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ในงวดนั้น ๆ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  5. ถ้าฝากเงินต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ติดต่อกัน 12 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชีโดยไม่มีการถอนเงินจะได้รับโบนัสพิเศษ บวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไปให้อีกร้อยละ 0.25 ของอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษตามที่ประกาศธนาคารในขณะนั้น
  6. ผู้ฝากเงินที่มีการฝากต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 2 ปี และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะมีสิทธิกู้เงินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 100  ของราคาซื้อหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ทั้งนี้การอนุมัติสินเชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์