• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี-ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 58
  • 76,136
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี ค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน 0 บาท ได้ทุกตู้ทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมจ่ายบิลได้หลากหลายประเภทอย่างง่ายดาย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ทหารไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ธุรกรรมทำฟรี ค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน 0 บาท ได้ทุกตู้ทุกจังหวัดทั่วไทย พร้อมจ่ายบิลได้หลากหลายประเภทอย่างง่ายดาย
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน (ต้องฝากเงินที่มีจำนวนขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อรายการอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 1 เดือน)
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  15,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. บัญชีธุรกรรมทำฟรี จะมีค่าธรรมเนียม กด จ่าย โอน เป็น 0 บาท 10 รายการแรกต่อเดือน
  2. ธุรกรรมที่ทำฟรี ได้แก่ ถอน ฝากตู้อัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และโฟนแบงค์กิ้ง
  (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร(ถ้ามี) และธนาคารจ่ายปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทำฟรีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทำฟรีหากผู้ฝากเงินได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฟรีค่าธรรมเนียม (TMB No Fee Savings Account) แล้ว
  4. หากเดือนใด บัญชีเงินฝากไม่มีรายการฝากเงินที่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อรายการอย่างน้อย 1 ครั้งภายในเดือนนั้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมในเดือนถัดไป
  5. หากบัญชีเงินฝากไม่มีรายการฝากเงินที่มีจำนวนเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อรายการ เป็นเวลา 3 เดือน ติดต่อกัน นอกจากการหักค่าธรรมเนียมจำนวน 50 บาทแล้ว ธนาคารจะเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากทีเอ็มบีธุรกรรมทำฟรี เป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยอัตโนมัติ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์