• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง-ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ย : 0.625 - 2.000 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย. 58
  • 254,539
  จุดเด่น

  บัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ เป็นบัญชียอดนิยมเพื่อการออม ถอนได้ ดอกสูง ไม่มีกำหนดระยะเวลา ยิ่งฝากเพิ่มยิ่งได้ดอกเพิ่ม

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง
  จุดเด่น
  :

  บัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ เป็นบัญชียอดนิยมเพื่อการออม ถอนได้ ดอกสูง ไม่มีกำหนดระยะเวลา ยิ่งฝากเพิ่มยิ่งได้ดอกเพิ่ม

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.000 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.625 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีที่เปิดใหม่ รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นเวลา 2 เดือน
   - ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2.00% ต่อปี (อัตราปกติ+โบนัส 0.50%)
   -  ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.625% ต่อปี (อัตราปกติ+โบนัส 0.50%)
  • อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีเดิม เมื่อมียอดเงินเฉลี่ยในเดือนปัจจุบันเพิ่มหรือเท่ากับยอดเงินเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้ารับอัตราดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป
   - ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2.00% ต่อปี (อัตราปกติ+โบนัส 0.50%)
   - ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.625% ต่อปี (อัตราปกติ+โบนัส 0.50%)  
  • อัตราดอกเบี้ยปกติ
   - ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.50% ต่อปี 
   - ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.125% ต่อปี 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :

  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม และ/หรือ/เพื่อ/โดย

  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป

  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)

  4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค,ชำระค่าสินค้าและบริการ,ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้

  5. การทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ

  5.1 การทำธุรกรรมผ่านช่องทางเคาน์เตอร์บริการของสาขา

  5.1.1 การฝากเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน กรณีต่างสำนักหักบัญชี และข้ามจังหวัด ระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทย หรือข้ามธนาคาร เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร

  5.1.2 กรณีมีการทำธุรกรรมถอนเงิน หรือโอนเงิน ที่เคาน์เตอร์บริการของสาขารวมกันทั้งหมดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บปกติ รายการละ 50 บาท แล้วทำการสรุปยอดรวม ณ วันสิ้นเดือน เพื่อหักบัญชีโดยอัตโนมัติในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

  5.2 การทำธุรกรรมผ่านช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (TMB Electronic Banking)

  5.2.1 สามารถทำธุรกรรมเฉพาะการฝากเงินสดเข้าบัญชีผ่านเครื่อง ADM ของธนาคาร โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากเงินสด กรณีต่างสำนักหักบัญชี และข้ามจังหวัด

  5.2.2 ช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking สามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะการถามยอดเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยเท่านั้น โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน กรณีต่างสำนักหักบัญชี และข้างจังหวัด ทั้งนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร,การชำระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment) และการชำระค่าสินค้าและบริการ (E-Payment) ได้

  5.2.3 ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ผ่านเครื่อง ATM และช่องทาง TMB Phone Banking

  6. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์