บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก-เงินทุน ศรีสวัสดิ์
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก-เงินทุน ศรีสวัสดิ์
ดอกเบี้ย : 0.700 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ประเภทใบรับฝากเงิน (เมื่อทวงถาม) ฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้ พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ประเภทใบรับฝากเงิน (เมื่อทวงถาม) ฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้ พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
ราชการ ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เดือนมิ.ย. และ ธ.ค.)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
เงินฝากประเภทเผื่อเรียก ผู้ฝากต้องฝากอย่างน้อย 7 วัน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เงินฝากประเภทเผื่อเรียก บริษัทจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะการเงิน และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน
  2. ในกรณีที่ผู้ฝากทำการฝากเงินโดยชำระเป็นเช็ค ผู้ฝากสามารถไถ่ถอนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินตามเช็คครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2677-4300
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ส.ค. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์