• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก-เงินทุน ศรีสวัสดิ์

  ดอกเบี้ย : 0.700 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 61
  • 3,153
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ประเภทใบรับฝากเงิน (เมื่อทวงถาม) ฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้ พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ประเภทใบรับฝากเงิน (เมื่อทวงถาม) ฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้ พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
  ราชการ ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
  รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เดือนมิ.ย. และ ธ.ค.)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  เงินฝากประเภทเผื่อเรียก ผู้ฝากต้องฝากอย่างน้อย 7 วัน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เงินฝากประเภทเผื่อเรียก บริษัทจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะการเงิน และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน
  2. ในกรณีที่ผู้ฝากทำการฝากเงินโดยชำระเป็นเช็ค ผู้ฝากสามารถไถ่ถอนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินตามเช็คครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2677-4300
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 ส.ค. 61
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์