• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 1.300 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 59
  • 35,517
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง ร้อยละ 1.30 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ 1.53 ต่อปี)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง ร้อยละ 1.30 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ 1.53 ต่อปี)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  7 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.300 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.300 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.300 %
  ราชการ ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.300 %
  รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 1.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ 1.53 ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีที่ถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบ 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ถอน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. นิติบุคคลและสถาบันการเงินรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 50 ล้านบาท กรณีผู้ฝากประสงค์จะฝากเกินกว่า 50 ล้านบาท เป็นดุลยพินิจของธนาคารที่จะพิจารณารับฝากเงินในส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว
  4. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
  5. ถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบ 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันถอน
  6. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
  7. นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์