บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 1.300 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง ร้อยละ 1.30 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ 1.53 ต่อปี)

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง ร้อยละ 1.30 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ 1.53 ต่อปี)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
7 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.300 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.300 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.300 %
ราชการ ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.300 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 1.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ 1.53 ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
กรณีที่ถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบ 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ถอน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 ถึง 30 ก.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. นิติบุคคลและสถาบันการเงินรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 50 ล้านบาท กรณีผู้ฝากประสงค์จะฝากเกินกว่า 50 ล้านบาท เป็นดุลยพินิจของธนาคารที่จะพิจารณารับฝากเงินในส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว
  4. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนเพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
  5. ถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบ 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศธนาคาร ณ วันถอน
  6. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
  7. นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์