บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 60 วัน-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 60 วัน-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 1.900 %
Product Highlight
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะเวลาฝาก 60 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี ถอนเท่าใดก็ได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 60 วัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 60 วัน
จุดเด่น
:
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะเวลาฝาก 60 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี ถอนเท่าใดก็ได้
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
60 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.900 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบ 10 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 มิ.ย. 58 ถึง 31 ก.ค. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  4. มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์