• บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 60 วัน-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 1.900 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. 58
  • 4,274
  จุดเด่น
  เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะเวลาฝาก 60 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี ถอนเท่าใดก็ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 60 วัน
  จุดเด่น
  :
  เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะเวลาฝาก 60 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี ถอนเท่าใดก็ได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  60 วัน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.900 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบ 10 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 2 มิ.ย. 58 ถึง 31 ก.ค. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  4. มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์