• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 2.940 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 58
  • 27,837
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยทุกเดือนแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 8.00 ต่อปี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยทุกเดือนแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 8.00 ต่อปี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  15 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  ทุกจำนวน 2.940 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 2.940 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 2.940 %
  ราชการ ทุกจำนวน 2.940 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 2.940 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได Step Up ดังนี้

  • เดือนที่ 1- 3 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
  • เดือนที่ 4- 8 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
  • เดือนที่ 9-13 ร้อยละ 2.20 ต่อปี
  • เดือนที่ 14-15 ร้อยละ 8.00 ต่อปี

  เฉลี่ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
  (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.94 ต่อปี)

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

   

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบ 15 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 16 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. ฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
  4. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
  5. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้
  6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะโอนดอกเบี้ย และยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์