บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 2.940 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยทุกเดือนแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 8.00 ต่อปี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยทุกเดือนแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 8.00 ต่อปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
15 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ทุกจำนวน 2.940 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 2.940 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 2.940 %
ราชการ ทุกจำนวน 2.940 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 2.940 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได Step Up ดังนี้

 • เดือนที่ 1- 3 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • เดือนที่ 4- 8 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
 • เดือนที่ 9-13 ร้อยละ 2.20 ต่อปี
 • เดือนที่ 14-15 ร้อยละ 8.00 ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
(เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.94 ต่อปี)

การจ่ายดอกเบี้ย
:

จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

 

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบ 15 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ม.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. ฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
 4. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
 5. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะโอนดอกเบี้ย และยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์