บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (2/58) ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (2/58) ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 1.800 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.80 ต่อปี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (2/58)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (2/58)
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.80 ต่อปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
10 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.800 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 1.800 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 1.800 %
ราชการ ทุกจำนวน 1.800 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 1.800 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด โดยจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบ 10 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
  4. สถาบันการเงินรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 50 ล้านบาท กรณีผู้ฝากประสงค์จะฝากเกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ติดต่อเป็นกรณีพิเศษ
  5. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์