บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 2.785 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข เป็นบัญชีเงินฝากระยะยาว 21 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 5.50% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข เป็นบัญชีเงินฝากระยะยาว 21 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 5.50% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
21 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป)
ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
ราชการ ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย (เฉลี่ยร้อยละ 2.785 เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.276 ต่อปี)
 • เดือนที่ 1-6 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50
 • เดือนที่ 7-12 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25
 • เดือนที่ 13-18 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25
 • เดือนที่ 19-21 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. สามารถถอนเท่าใดก็ได้ 
 2. กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 21 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 30 ธ.ค. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท 
 3. ฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท 
 4. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
 5. คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนชนวัน ตามวันที่ฝาก
 6. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 21 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์