• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 2.785 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 57
  • 3,848
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข เป็นบัญชีเงินฝากระยะยาว 21 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 5.50% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข เป็นบัญชีเงินฝากระยะยาว 21 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 5.50% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  21 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป)
  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
  ราชการ ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
  รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 50,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.785 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย (เฉลี่ยร้อยละ 2.785 เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.276 ต่อปี)
  • เดือนที่ 1-6 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50
  • เดือนที่ 7-12 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25
  • เดือนที่ 13-18 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25
  • เดือนที่ 19-21 รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. สามารถถอนเท่าใดก็ได้ 
  2. กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 21 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 30 ธ.ค. 57
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท 
  3. ฝากได้สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท 
  4. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
  5. คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนชนวัน ตามวันที่ฝาก
  6. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ แต่หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 21 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์