บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 3.000 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ระยะเวลาฝาก 5 ปี โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ฝากแต่ละครั้งขั้นต่ำเพียง 100 บาท
 • สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ระยะเวลาฝาก 5 ปี โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ฝากแต่ละครั้งขั้นต่ำเพียง 100 บาท
 • สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
5 ปี
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
ทุกจำนวน 3.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ในระยะเวลาฝาก 5 ปี ยกเว้นภาษี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 3. ยอดการฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 1,000 บาท 
 4. ต้องฝากเงินทุกเดือน โดยยอดฝากแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1,000 บาท
 5. ห้ามขาดฝากในระยะเวลาฝาก 5 ปี และเมื่อครบกำหนดต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 60,000 บาท 
 6. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ใช้บริการ 
 7. รับดอกเบี้ยในวันที่ครบระยะเวลาฝาก 5 ปี 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์