บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 1.875 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสำหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ Step Up

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสำหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ Step Up
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 1,000,000 บาท 1.875 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ Step UP ดังนี้

 • เดือนที่ 1-6 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • เดือนที่ 7-12 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
 • เดือนที่ 13-18 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • เดือนที่ 19-24 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.875 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.206 ต่อปี)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 13 เม.ย. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
 2. ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
 4. เปิดบัญชีได้คนละ 1บัญชีเท่านั้น
 5. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อเป็นบัญชีคู่โอน
 6. คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ลงรับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนชนวันตามวันที่ฝาก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์