• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 M) ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ย : 2.800 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 57
  • 6,392
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี ระยะเวลาฝาก 11 เดือน สำหรับลูกค้าทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.80 ต่อปี 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ออมสิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 M)
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี ระยะเวลาฝาก 11 เดือน สำหรับลูกค้าทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.80 ต่อปี 
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  11 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.800 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 2.800 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 2.800 %
  ราชการ ทุกจำนวน 2.800 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 2.800 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ โดยกรณีที่ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา 11 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศ ธนาคาร ณ วันถอน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 6 เม.ย. 57 ถึง 5 พ.ค. 57
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และลูกค้านิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
  3. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นคู่โอน เพื่อลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  4. กรณีที่ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา 11 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศ ธนาคาร ณ วันถอน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์