บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 M) ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 M) ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 2.800 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี ระยะเวลาฝาก 11 เดือน สำหรับลูกค้าทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.80 ต่อปี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 M)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 M)
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี ระยะเวลาฝาก 11 เดือน สำหรับลูกค้าทุกประเภท ให้ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.80 ต่อปี 
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
11 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.800 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 2.800 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 2.800 %
ราชการ ทุกจำนวน 2.800 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 2.800 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ โดยกรณีที่ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา 11 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศ ธนาคาร ณ วันถอน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 6 เม.ย. 57 ถึง 5 พ.ค. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และลูกค้านิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
  3. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นคู่โอน เพื่อลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  4. กรณีที่ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา 11 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามประกาศ ธนาคาร ณ วันถอน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์