บัญชี :
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย-ธนาคารออมสิน (GSB)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย-ธนาคารออมสิน (GSB)
ดอกเบี้ย : 0.750 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ออมสิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
  2. ไม่รับฝากบัญชีร่วม และบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
  3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
  4. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์