บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB Platinum ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB Platinum ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.800 % (มี 6 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการออม พร้อมหมุนเวียนในเชิงธุรกิจ สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนและสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
*สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2562 เท่านั้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB Platinum

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB Platinum
จุดเด่น
:

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการออม พร้อมหมุนเวียนในเชิงธุรกิจ สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนและสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
*สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2562 เท่านั้น

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์), นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1 ถึง 499,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.800 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 1 ถึง 499,999 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 0.800 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยที่แสดงเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยแท้จริงของแต่ละช่วงเงินฝากเป็น ดังนี้
  1. ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1-499,999 บาทแรกได้รับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 0.25%
  2. ยอดเงินตั้งแต่ 500,000-999,999 บาทถัดไปได้รับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 0.25%-0.375%
  3. ยอดเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 0.375%-0.80%
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ถึง 1 ก.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สามารถถอนเงินผ่านบัตร ATM ได้สูงสุด วันละ 40,000 บาท (จันทร์-ศุกร์) หรือ 80,000 บาทในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
  2. สามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้ในวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อวัน (รวมเงินสดจากการเบิกถอนจากตู้ATM)
  3. ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี
  4. สามารถใช้บริการ UOB CyberBanking บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง
  5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อ 1 บัญชี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 พ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์