• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - Premier-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.150 - 0.300 % (มี 6 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย. 63
  • 5,765
  จุดเด่น

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - Premier
  จุดเด่น
  :

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  นิติบุคคลทั่วไป, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 500,000,000 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 500,000,000 บาท 0.300 %
  ราชการ น้อยกว่า 1,000,000,000 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 1,000,000,000 บาท 0.300 %
  รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 1,000,000,000 บาท 0.150 %
  ตั้งแต่ 1,000,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  บัญชีออมทรัพย์ Privilege เปลี่ยนชื่อเป็น ออมทรัพย์ Premier โดยมีผลตั้งแต่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  n/a
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  15 เม.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์