บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - Premier-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - Premier-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 0.900 % (มี 7 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - Premier

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - Premier
จุดเด่น
:

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 300,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 300,000,000 ถึง 499,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 500,000,000 บาท 0.900 %
ราชการ น้อยกว่า 1,000,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 บาท 0.700 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 1,000,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 1,000,000,000 บาท 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

บัญชีออมทรัพย์ Privilege เปลี่ยนชื่อเป็น ออมทรัพย์ Premier โดยมีผลตั้งแต่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์