บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • อิสระในการออม รับดอกเบี้ยสูง คล่องตัว บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์รูปแบบใหม่จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่คุณสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เติมเต็มความฝันได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยพิเศษที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit
จุดเด่น
:
 • อิสระในการออม รับดอกเบี้ยสูง คล่องตัว บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์รูปแบบใหม่จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่คุณสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง 
 • ให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เติมเต็มความฝันได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยพิเศษที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

วิธีการติดตั้งโปรแกรมใช้งาน Personal Internet Banking

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (คิดคำนวณให้รายวัน)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 27 มี.ค. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ไม่รับฝากบัญชีประเภท "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด ("และ" "หรือ")
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • สำหรับการเปิดบัญชีผ่านบริการ ICBC (Thai) Personal Internet Banking เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการดังกล่าวเพื่อทำการเปิดบัญชี
 • ลูกค้าจะต้องเลือกผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit กับบัญชีอื่นของธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) เป็นบัญชีหลัก เพื่อการฝากและถอนเงินโดยการโอนเงินระหว่างสองบัญชี
 • บัญชีที่จะใช้ผูกกับบัญชี Online Deposit จะต้องเป็นบัญชีที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานทางอินเทอร์เน็ตไว้เท่านั้น
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
 • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยจะจ่ายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
 • สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์