บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.550 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากสำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และ
 • รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.55% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากสำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และ
 • รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.55% ต่อปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)
น้อยกว่า 100,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท 1.550 %
มากกว่า 1,000,000 บาท 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • ให้ยกเว้นกรณีเงินฝากที่เกิน 1 ล้านบาท ที่เกิดจากการจ่ายดอกเบี้ย ตามงวดบัญชี สำหรับการจ่ายดอกเบี้ย 1 ปี เท่านั้น ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากร้อยละ 1.55 ต่อปีด้วย และยกเว้นการเปิดบัญชีใหม่สำหรับคณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 24 มี.ค. 60 ถึง 30 มิ.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี 
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์