• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 60
  • 1,493
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และสูงเพิ่มขึ้นอีกเมื่อแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และสูงเพิ่มขึ้นอีกเมื่อแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 50,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 50,001 ถึง 5,000,000 บาท 1.500 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. กรณีแนะนำเพื่อเปิดบัญชี 3 คนขึ้นไป รับดอกเบี้ย + เพิ่มเท่ากับ 0.15% ต่อปี
  2. กรณีแนะนำเพื่อเปิดบัญชี 5 คนขึ้นไป รับดอกเบี้ย + เพิ่มเท่ากับ 0.25% ต่อปี 
    (บวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดบัญชีจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ นำเข้าบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าในงวดการจ่ายดอกเบี้ยวันที่ 29 ธันวาคม 2560)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 24 ก.พ. 60 ถึง 29 พ.ย. 60
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
  2. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์