บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และสูงเพิ่มขึ้นอีกเมื่อแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และสูงเพิ่มขึ้นอีกเมื่อแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 50,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 50,001 ถึง 5,000,000 บาท 1.500 %
มากกว่า 5,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  1. กรณีแนะนำเพื่อเปิดบัญชี 3 คนขึ้นไป รับดอกเบี้ย + เพิ่มเท่ากับ 0.15% ต่อปี
  2. กรณีแนะนำเพื่อเปิดบัญชี 5 คนขึ้นไป รับดอกเบี้ย + เพิ่มเท่ากับ 0.25% ต่อปี 
     (บวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดบัญชีจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ นำเข้าบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าในงวดการจ่ายดอกเบี้ยวันที่ 29 ธันวาคม 2560)
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 24 ก.พ. 60 ถึง 29 พ.ย. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
  2. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์