บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings สำหรับลูกค้านิติบุคคล-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings สำหรับลูกค้านิติบุคคล-ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.375 - 0.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ทำการลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings สำหรับลูกค้านิติบุคคล

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings สำหรับลูกค้านิติบุคคล
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ทำการลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.375 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 15 พ.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากต้องเป็นกลุ่มนิติบุคคลทั่วไป หรือกลุ่มนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรประเภทมูลนิธิเท่านั้น ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารโดยผลการลงทะเบียนสำเร็จ (Active) และทำการสมัครเพื่อรับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings สำหรับนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. ลูกค้าต้องมีการสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online กับธนาคาร
  3. การสมัครรับแคมเปญเงินฝากฯ ลูกค้าสามารถรับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ KTB PromptPay Savings สำหรับลูกค้านิติบุคคล 1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  4. การสมัครรับแคมเปญเงินฝากฯ และการยกเลิกสามารถดำเนินการได้โดยผ่านช่องทางหน่วยงานผู้ดูแลลูกค้า (Sale/RM) หรือสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  5. ธนาคารจ่ายอัตราดอกเบี้ยพิเศาสำหรับแคมเปญเงินฝากฯ เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เดิมที่ได้ในอัตรา 0.125% ต่อปี โดยธนาคารคำนวณดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่สมัครรับแคมเปญเงินฝากฯ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และจ่ายดอกเบี้ยพิเศษในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากลูกค้ายกเลิกบริการพร้อมเพย์ ลูกค้าจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติที่ธนาคารประกาศ
  6. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน 
  7. ลูกค้าต้องคงสถานะพร้อมเพย์กับธนาคารจนถึงวันสิ้นสุดการคำนวณดอกเบี้ยพิเศษ (29 ธันวาคม 2560)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์