บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.700 % (มี 15 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการแนะนำจากธนาคาร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของบล.ภัทร เท่านั้น
 • สะดวกในการลงทุนกับบล.ภัทร เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
 • ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
 • ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัด
 • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
เกียรตินาคิน
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการแนะนำจากธนาคาร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของบล.ภัทร เท่านั้น
 • สะดวกในการลงทุนกับบล.ภัทร เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
 • ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
 • ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัด
 • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 1,000,000 บาท 1.350 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 100,000,000 บาท 1.700 %
มากกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 1,000,000 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 300,000,000 บาท 1.300 %
มากกว่า 300,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 1,000,000 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 300,000,000 บาท 1.300 %
มากกว่า 300,000,000 บาท 0.500 %
ราชการ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 300,000,000 บาท 1.300 %
มากกว่า 300,000,000 บาท 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 300,000,000 บาท 1.300 %
มากกว่า 300,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการแนะนำจากธนาคาร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของบล.ภัทร เท่านั้น

 

รายละเอียดดอกเบี้ย

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  - เงินฝากน้อยกว่า 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
  - เงินฝากไม่เกิน 100,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
  - เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

 • สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
  - เงินฝากน้อยกว่า 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี
  - เงินฝากไม่เกิน 300,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) รับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
  - เงินฝากส่วนที่เกิน 300,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 20 ก.ค. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร เท่านั้น
 2. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้่นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามที่ธนาคารระบุไว้
 4. ในกรณีที่ผู้ฝากยกเลิกการใช้บัญชี KK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีสำหรับหักเงินอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล.ภัทร หรือ ยกเลิกการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร หรือถูกปฏิเสธการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีตามที่กล่าวข้างต้น
 5. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะดำเนินการคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์