• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

  ดอกเบี้ย : 0.450 - 1.250 % (มี 15 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 63
  • 12,259
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการแนะนำจากธนาคาร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของบล.ภัทร เท่านั้น
  • สะดวกในการลงทุนกับบล.ภัทร เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
  • ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
  • ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัด
  • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  เกียรตินาคิน
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการแนะนำจากธนาคาร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของบล.ภัทร เท่านั้น
  • สะดวกในการลงทุนกับบล.ภัทร เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
  • ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
  • ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัด
  • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 1,000,000 บาท 1.100 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 100,000,000 บาท 1.250 %
  มากกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.550 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 500,000,000 บาท 0.450 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.550 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 500,000,000 บาท 0.450 %
  ราชการ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.550 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 500,000,000 บาท 0.450 %
  รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.550 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 500,000,000 บาท 0.650 %
  มากกว่า 500,000,000 บาท 0.450 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการแนะนำจากธนาคาร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของบล.ภัทร เท่านั้น

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
   - เงินฝากน้อยกว่า 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี
   - เงินฝากไม่เกิน 100,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
   - เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

  • สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
   - เงินฝากน้อยกว่า 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.55% ต่อปี
   - เงินฝากไม่เกิน 500,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) รับอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี
   - เงินฝากส่วนที่เกิน 500,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 20 ก.ค. 60
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร เท่านั้น
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้่นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามที่ธนาคารระบุไว้
  4. ในกรณีที่ผู้ฝากยกเลิกการใช้บัญชี KK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีสำหรับหักเงินอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล.ภัทร หรือ ยกเลิกการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร หรือถูกปฏิเสธการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีตามที่กล่าวข้างต้น
  5. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะดำเนินการคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์