• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 61
  • 3,547
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และ บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3 และ 9)
  • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
  • ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และ บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3 และ 9)
  • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
  • ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 ถึง 200,000,000 บาท 2.000 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 500 ถึง 200,000,000 บาท 2.000 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 500 ถึง 200,000,000 บาท 2.000 %
  บุคคลธรรมดา(นอกประเทศ) ตั้งแต่ 500 ถึง 200,000,000 บาท 2.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ แต่ หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 24 ก.ย. 61 ถึง 31 ต.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการรับฝากเงินจากบุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และ บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3 และ 9)
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท
  3. ยอดรวมเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท
  4. รับเปิดบัญชีได้ 1 ราย/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น (สำหรับบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9) ไม่สามารถเปิดบัญชีชื่อร่วมได้)
  5. สามารถฝากเพิ่มได้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น และไม่รับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 24 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  24 ก.ย. 61
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์