• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Corporate Savings ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 % (มี 12 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 58
  • 4,985
  จุดเด่น

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคล ยิ่งฝากมากยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ธนชาต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Corporate Savings
  จุดเด่น
  :

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคล ยิ่งฝากมากยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูง

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 299,999,999 บาท 0.750 %
  ตั้งแต่ 300,000,000 บาท 1.000 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 299,999,999 บาท 0.750 %
  ตั้งแต่ 300,000,000 บาท 1.000 %
  ราชการ น้อยกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 299,999,999 บาท 0.750 %
  ตั้งแต่ 300,000,000 บาท 1.000 %
  รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 299,999,999 บาท 0.750 %
  ตั้งแต่ 300,000,000 บาท 1.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  n/a
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์