บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Corporate Savings ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Corporate Savings ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 % (มี 12 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคล ยิ่งฝากมากยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Corporate Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Corporate Savings
จุดเด่น
:

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคล ยิ่งฝากมากยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูง

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 299,999,999 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 300,000,000 บาท 1.000 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 299,999,999 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 300,000,000 บาท 1.000 %
ราชการ น้อยกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 299,999,999 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 300,000,000 บาท 1.000 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 100,000,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 299,999,999 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 300,000,000 บาท 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์