บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.400 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account เป็นบัญชีพิเศษ สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีในการฝากถอน โดยธนาคารจะจัดส่ง Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ไม่จำกัดจำนวนเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account เป็นบัญชีพิเศษ สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีในการฝากถอน โดยธนาคารจะจัดส่ง Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ไม่จำกัดจำนวนเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
n/a
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 ก.ย. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • สำหรับบุคคลธรรมดา
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  • ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
  • บัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง Statement ให้กับลูกค้าทุกเดือนตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  • เปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์