• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.200 - 0.900 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 64
  • 17,708
  จุดเด่น
  • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account
  จุดเด่น
  :
  • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก CIMB Preferred ของธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.200 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 29,999,999 บาท 0.900 %
  ตั้งแต่ 30,000,000 ถึง 499,999,999 บาท 0.750 %
  ตั้งแต่ 500,000,000 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเป็นลูกค้า CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 ก.พ. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์