บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.400 - 1.500 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
  • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Account
จุดเด่น
:
  • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิก CIMB Preferred ของธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.400 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 29,999,999 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 30,000,000 ถึง 499,999,999 บาท 1.350 %
ตั้งแต่ 500,000,000 บาท 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเป็นลูกค้า CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred หรือ CIMB Private Banking ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  2. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ม.ค. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์