• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63
  • 6,852
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เครือข่าย AIS 
  • สามารถเปิดได้ 1 บัญชีต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 
  • รับดอกเบี้ย สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ 
  • คำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากเป็นรายวัน และสามารถรับดอกเบี้ยได้เป็นรายเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ซีไอเอ็มบี ไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เครือข่าย AIS 
  • สามารถเปิดได้ 1 บัญชีต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 
  • รับดอกเบี้ย สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ 
  • คำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากเป็นรายวัน และสามารถรับดอกเบี้ยได้เป็นรายเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่สำหรับลูกค้า AIS Serenade (Emerald, Platinum, Gold) รับดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  2. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
  3. สามารถเปิดได้ 1 บัญชี ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือในเครือข่าย AIS เท่านั้น สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชีต่อราย
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  5. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
  6. จำกัดวงเงินการทำธุรกรรมรับฝากเงิน โดยโอนเงินอัตโนมัติจาก mPAY wallet สูงสุดครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท
  7. รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระค่าสินค้าและบริการ 5 ธุรกรรมต่อเดือน โดยทำรายการผ่าน mPAY mobile application และเลือกชำระผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings ธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings ภายวันทำการถัดไป สงวนสิทธิ์สำหรับพนักงาน AIS ที่เข้าร่วมโครงการ Digital Life with mPAY จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
  8. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ SMS สำหรับแจ้งเตือนการทำธุรกรรมทุกรายการ
  9. สิทธิประโยชน์ที่ได้จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings จะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกค้า mPAY และธนาคารจะทำการเปลี่ยนสถานะของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-savings account โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น
  10. เปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ AIS shop ที่มีบูธของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  16 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์