บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.400 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เครือข่าย AIS
 • สามารถเปิดได้ 1 บัญชีต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์
 • รับดอกเบี้ย สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ
 • คำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากเป็นรายวัน และสามารถรับดอกเบี้ยได้เป็นรายเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เครือข่าย AIS 
 • สามารถเปิดได้ 1 บัญชีต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 
 • รับดอกเบี้ย สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ 
 • คำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากเป็นรายวัน และสามารถรับดอกเบี้ยได้เป็นรายเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
สำหรับลูกค้า AIS Serenade (Emerald, Platinum, Gold) รับดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 2. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
 3. สามารถเปิดได้ 1 บัญชี ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือในเครือข่าย AIS เท่านั้น สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชีต่อราย
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
 5. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
 6. จำกัดวงเงินการทำธุรกรรมรับฝากเงิน โดยโอนเงินอัตโนมัติจาก mPAY wallet สูงสุดครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท
 7. รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระค่าสินค้าและบริการ 5 ธุรกรรมต่อเดือน โดยทำรายการผ่าน mPAY mobile application และเลือกชำระผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings ธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings ภายวันทำการถัดไป สงวนสิทธิ์สำหรับพนักงาน AIS ที่เข้าร่วมโครงการ Digital Life with mPAY จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561)
 8. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชี Beat Savings ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 รับเงินคืน 5% ของยอดเติมเงินหรือชำระเงินค่าโทรศัพท์ในเครือข่าย AIS สูงสุดไม่เกิน 50 บาทต่อบัญชีต่อเดือนที่ทำรายการต่อเบอร์โทรศัพท์เป็นระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดบัญชี Bear Savings ธนาคารจะคืนเงินดดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings ภายในวันถัดไป
 9. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ SMS สำหรับแจ้งเตือนการทำธุรกรรมทุกรายการ
 10. สิทธิประโยชน์ที่ได้จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings จะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกค้า mPAY และธนาคารจะทำการเปลี่ยนสถานะของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-savings account โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai e-Savings account ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น
 11. เปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ AIS shop ที่มีบูธของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.beatbanking.com 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์