บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 162 วัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 162 วัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.260 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากฉลองครบรอบ 62 ปี ธอส. ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.26% ต่อปี สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2558

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 162 วัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 162 วัน
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากฉลองครบรอบ 62 ปี ธอส. ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.26% ต่อปี สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2558
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
162 วัน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.260 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 21 ก.ย. 58 ถึง 21 ต.ค. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดได้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ฝากเงินตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยไม่มีการถอนเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย 2.26% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559
  3. รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 21 ตุลาคม 2558
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์