• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 162 วัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.260 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 58
  • 3,848
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากฉลองครบรอบ 62 ปี ธอส. ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.26% ต่อปี สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2558

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 162 วัน
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากฉลองครบรอบ 62 ปี ธอส. ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.26% ต่อปี สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2558
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  162 วัน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.260 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 21 ก.ย. 58 ถึง 21 ต.ค. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดได้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ฝากเงินตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยไม่มีการถอนเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย 2.26% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559
  3. รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 21 ตุลาคม 2558
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์