บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 7 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อใช้หักชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และได้รับดอกเบี้ยเพิ่มจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี พร้อมรับบัตร ATM ฟรี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส.
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อใช้หักชำระหนี้เงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และได้รับดอกเบี้ยเพิ่มจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี พร้อมรับบัตร ATM ฟรี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.250 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 1.000 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000 บาท 1.250 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 1.500 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ บวกเพิ่มจากดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติอีก 0.25% ต่อปี
  3. สามารถเลือกรับบัตร ATM และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์