• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ้มได้ (Smile Payroll) ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.450 - 0.650 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 59
  • 8,412
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีที่ให้บริการสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่สมัครจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะคำนวณจากยอดคงเหลือในแต่ละวัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ธนชาต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ้มได้ (Smile Payroll)
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีที่ให้บริการสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่สมัครจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะคำนวณจากยอดคงเหลือในแต่ละวัน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.450 %
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.650 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.650 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 16 ม.ค. 55
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  ให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สมัครใช้บริการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารธนชาต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์