บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ้มได้ (Smile Payroll)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ้มได้ (Smile Payroll)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.450 - 0.650 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีที่ให้บริการสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่สมัครจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะคำนวณจากยอดคงเหลือในแต่ละวัน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ้มได้ (Smile Payroll)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ้มได้ (Smile Payroll)
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีที่ให้บริการสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่สมัครจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง โดยจะคำนวณจากยอดคงเหลือในแต่ละวัน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.450 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.650 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.650 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ม.ค. 55
เงื่อนไขสำคัญ
:
ให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สมัครใช้บริการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารธนชาต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์