• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์ ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.500 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 61
  • 10,225
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ รับดอกเบี้ยทุกเดือน และสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับยอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร และยังได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ รับดอกเบี้ยทุกเดือน และสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับยอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร และยังได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุระหว่าง 15 - 90 ปีบริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 499,999 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 500,000 ถึง 2,999,999 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 3,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
  • สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 พ.ค. 57
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยสามารถเปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น และจำกัด 1 บัญชี ต่อคน 
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท 
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยจะคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยรวมให้กับลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง
  4. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุ ทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) โดยผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อคน 

  5. ความคุ้มครองไม่รวมค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และเงื่อนไขอื่นที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์

  6. รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยรวมให้ลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง

  7. ฝาก – ถอนเงินได้ทุกสาขา ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง

  8. การใช้บริการอื่น ๆ เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เช่น บัตร ATM / การโอนเงินระหว่างบัญชี / การหักชำระค่าบริการต่างๆ

  9. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือ ในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี

  10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ก.พ. 61
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์