บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์ ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์ ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.500 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ รับดอกเบี้ยทุกเดือน และสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับยอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร และยังได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ รับดอกเบี้ยทุกเดือน และสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับยอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร และยังได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุระหว่าง 15 - 90 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000 บาท 0.300 %
ตั้งแต่ 50,000 ถึง 499,999 บาท 0.400 %
ตั้งแต่ 500,000 ถึง 2,999,999 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 3,000,000 บาท 0.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
 • สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 พ.ค. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยสามารถเปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น และจำกัด 1 บัญชี ต่อคน 
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท 
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยจะคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยรวมให้กับลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง
 4. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุ ทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) โดยผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อคน 

 5. ความคุ้มครองไม่รวมค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และเงื่อนไขอื่นที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์

 6. รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยรวมให้ลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง

 7. ฝาก – ถอนเงินได้ทุกสาขา ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง

 8. การใช้บริการอื่น ๆ เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เช่น บัตร ATM / การโอนเงินระหว่างบัญชี / การหักชำระค่าบริการต่างๆ

 9. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือ ในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี

 10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 ก.พ. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์