บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 0.500 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อสะสมไว้ใช้ในอนาคตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ สามารถฝาก ถอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในแต่ละวัน และสามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
จุดเด่น
:

เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อสะสมไว้ใช้ในอนาคตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ สามารถฝาก ถอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในแต่ละวัน และสามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.500 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.500 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
จำนวนเงินฝากเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 50 บาท การฝากครั้งต่อๆไปจะฝากเท่าใดก็ได้ และผู้ฝากสามารถถอนเงินได้โดยไม่มีเงื่อนไข
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์