บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตี้วัน (Citi One) และออมทรัพย์เฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตี้วัน (Citi One) และออมทรัพย์เฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 0.300 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีมีบริการโอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์อัตโนมัติ พร้อมวงเงินเบิกเกินบัญชี 100% ตามเงื่อนไขของธนาคาร

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตี้วัน (Citi One) และออมทรัพย์เฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตี้วัน (Citi One) และออมทรัพย์เฟล็กซิเบิ้ล (Flexible)
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีมีบริการโอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์อัตโนมัติ พร้อมวงเงินเบิกเกินบัญชี 100% ตามเงื่อนไขของธนาคาร
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
30,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.300 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ในกรณีที่ต้องการขอวงเงินเบิกเกินบัญชี ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. บริการโอนเงินอัตโนมัติ ยอดเงินฝากในบัญชีกระแสรายวัน จะถูกโอนเข้าไปในบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์ทุกวันและทันทีที่ท่านใช้เช็คยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ก็จะถูกโอนกลับเข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอีกครั้ง
  2. มีวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุดถึง 100% ของยอดเงินฝากประจำรวมกัน
  3. มีวงเงินสำรองพิเศษเพิ่มอีก 3% ของยอดเงินคงเหลือจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ และวงเงินเบิกเกินบัญชีในแต่ละวันรวมกัน หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด) เพื่อป้องกันการปฏิเสธเช็คที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่จ่ายเช็คเกินวงเงินที่มีอยู่
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์