บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.500 - 1.800 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • ออมคุ้มชัวร์ รวยเน้นๆ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว
จุดเด่น
:
 • ออมคุ้มชัวร์ รวยเน้นๆ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว 
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ตั้งแต่ 1 ถึง 5,000,000 บาท 1.600 %
ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 20,000,000 บาท 1.800 %
ตั้งแต่ 20,000,001 บาท 1.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน (ทุกวันที่ 15)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 3 ก.ค. 60 ถึง 30 มิ.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่รับเปิดบัญชีร่วม
 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ในวันที่ 15 ของทุกๆ เดือน 
 4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
 5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์