บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส แอคเคาน์ (UOB Biz Account)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส แอคเคาน์ (UOB Biz Account)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนและสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SME

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส แอคเคาน์ (UOB Biz Account)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี บิส แอคเคาน์ (UOB Biz Account)
จุดเด่น
:

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนและสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SME

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์), นิติบุคคลทั่วไป (นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SME)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
กำหนดยอดเงินฝากโดยเฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 400,000 บาท ขึ้นไป หากไม่ตรงตามเงื่อนไข มีค่าธรรมเนียม 700 บาทต่อเดือน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์