บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.200 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เพียงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ก็รับฟรี ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุให้เจ้าของบัญชี 24 ชม. ทั่วโลก และได้รับวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure)
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เพียงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ก็รับฟรี ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุให้เจ้าของบัญชี 24 ชม. ทั่วโลก และได้รับวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.200 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

กรณีผู้ฝากเงินมีอายุน้อยกว่า 15 ปีหรือมากกว่า 65 ปี ณ วันประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน เมื่อยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท
  2. ผู้เปิดบัญชีจะได้รับการชดใช้เป็น 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ หรือสูงสุด 2,000,000 บาท
  3. ผู้ฝากต้องกรอกใบสินไหมทดแทนตอนเปิดบัญชี
  4. ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิต / ทุพพลภาพถาวร อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุภายนอกที่มิได้คาดคิด
  5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์