• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 62
  • 9,150
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เพียงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ก็รับฟรี ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุให้เจ้าของบัญชี 24 ชม. ทั่วโลก และได้รับวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure)
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เพียงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ก็รับฟรี ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอุบัติเหตุให้เจ้าของบัญชี 24 ชม. ทั่วโลก และได้รับวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  กรณีผู้ฝากเงินมีอายุน้อยกว่า 15 ปีหรือมากกว่า 65 ปี ณ วันประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน เมื่อยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท
  2. ผู้เปิดบัญชีจะได้รับการชดใช้เป็น 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ หรือสูงสุด 2,000,000 บาท
  3. ผู้ฝากต้องกรอกใบสินไหมทดแทนตอนเปิดบัญชี
  4. ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิต / ทุพพลภาพถาวร อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุภายนอกที่มิได้คาดคิด
  5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 มิ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์