บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีจูเนียร์ (UOB Junior)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีจูเนียร์ (UOB Junior)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเด็ก ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติและสามารถฝาก ถอน ได้ทุกสาขาโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีจูเนียร์ (UOB Junior)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีจูเนียร์ (UOB Junior)
จุดเด่น
:

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเด็ก ยิ่งฝากมากยิ่งได้มาก ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติและสามารถฝาก ถอน ได้ทุกสาขาโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปีบริบูรณ์)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  2. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องเปิดบัญชีโดย บิดา และ(หรือ)มารดา เป็นผู้เปิดบัญชี และต้องใช้ชื่อบัญชี "เพื่อ"หรือ"โดย"เท่านั้น
  3. กรณีเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง
  4. กรณีเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถขอใช้บริการ ATM ได้
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์