• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.050 - 0.125 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 64
  • 10,919
  จุดเด่น

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ยิ่งฝากเงินมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้น และสามารถฝาก ถอน ได้ทุกวัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings)
  จุดเด่น
  :

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ยิ่งฝากเงินมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้น และสามารถฝาก ถอน ได้ทุกวัน

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.050 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.050 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.050 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.050 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. กรณีไม่ได้แจ้งเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ดอกเบี้ยรับตั้งแต่ 10,000 บาทต่อปีขึ้นไป (ต่อคน) เสียภาษี 15%
  2. กรณีแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ดอกเบี้ยรับตั้งแต่ 20,000 บาทต่อปีขึ้นไป (ต่อคน) เสียภาษี 15% 
  3. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน และไม่มีการเดินบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือนธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 เม.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์