บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.200 - 0.400 % (มี 6 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ยิ่งฝากเงินมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้น และสามารถฝาก ถอน ได้ทุกวัน

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings)
จุดเด่น
:

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ยิ่งฝากเงินมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้น และสามารถฝาก ถอน ได้ทุกวัน

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.200 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.400 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.200 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.200 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.200 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.200 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. กรณีไม่ได้แจ้งเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ดอกเบี้ยรับตั้งแต่ 10,000 บาทต่อปีขึ้นไป (ต่อคน) เสียภาษี 15%
  2. กรณีแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ดอกเบี้ยรับตั้งแต่ 20,000 บาทต่อปีขึ้นไป (ต่อคน) เสียภาษี 15% 
  3. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน และไม่มีการเดินบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือนธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์