• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.400 - 0.800 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 60
  • 7,371
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย ที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสามารถสมัครใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม โดยได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดระยะเวลาการเปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ธนชาต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง ยั่งยืน
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย ที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสามารถสมัครใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม โดยได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดระยะเวลาการเปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 10,000 ถึง 99,999 บาท 0.800 %
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีใหม่
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  3. รับฝากลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  4. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด จะต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
  5. ผู้ฝากมีสิทธิสมัครใช้บริการบัตร ATM โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า (กรณีลูกค้าทำบัตรหาย/ชำรุด และออกบัตรใหม่ทดแทนต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร) และค่าธรรมเนียมรายปี 100 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาการเปิดบัญชี กรณีสมัครบัตรเดบิตเสียค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า และค่าธรรมเนียมบัตรรายปีตามประกาศธนาคาร
  6. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 ต.ค. 60
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์