บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.400 %
Product Highlight
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 • เปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน
จุดเด่น
:
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
 • เปิดเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(บุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันเปิดบัญชี))
ทุกจำนวน 0.400 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
 3. ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ("เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ") และบัญชีประเภทคณะบุคคล)
 4. กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น
 5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก
 6. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทั่วไป
 7. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการพร้อมเพย์ ถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะดำเนินการเปลี่ยนบัญชีเงินฝกเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร และจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรักาาบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด
 8. กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวหรือขาดการติดต่อเกิน 24 เดือน ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงสถานะบัญชีเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว
 9. เปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์