บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - Payroll Plus ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - Payroll Plus ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.125 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคล ที่ใช้บริการบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารยูโอบี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - Payroll Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - Payroll Plus
จุดเด่น
:

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคล ที่ใช้บริการบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารยูโอบี

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์