บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ICBC (Thai) Gold Savings-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ICBC (Thai) Gold Savings-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 0.875 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ICBC (Thai) Gold Savings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed
 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ICBC (Thai) Gold Savings

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ICBC (Thai) Gold Savings
จุดเด่น
:
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ICBC (Thai) Gold Savings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed 
 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.500 %
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.875 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท และบัญชีคณะบุคคล
 2. เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
 3. สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร
 4. จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท
 5. หากดอกเบี้ยเงินฝากรวมกันตลอดปีภาษีเกิน 20,000 บาท จะต้องเสียภาษีในอัตรา 15% ต่อปีทั้งจำนวน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์