บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิทักษ์สุข-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิทักษ์สุข-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.750 %
Product Highlight

เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูง โดยเปิดคู่กับการซื้อประกัน LH Bank พิทักษ์สุข

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิทักษ์สุข

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิทักษ์สุข
จุดเด่น
:

เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูง โดยเปิดคู่กับการซื้อประกัน LH Bank พิทักษ์สุข

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
25,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 25,000 บาท 0.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 20 ต.ค. 51
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิทักษ์สุขต้องเปิดคู่กับซื้อประกัน LH Bank พิทักษ์สุขเท่านั้น
  2. ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทำการไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หากมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาทจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราของออมทรัพย์บุคคลธรรมดาที่วงเงินต่ำที่สุด
  3. สามารถเบิกถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์