บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Savings) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Savings) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
ดอกเบี้ย : 0.800 - 1.200 % (มี 24 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับลูกค้านิติบุคคล
 • อัตราดอกเบี้ยสูง พร้อมรับโบนัสพิเศษ + 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 • กำหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 1
 • เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีประกอบธุรกิจ ควบคู่กับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Savings)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Savings)
จุดเด่น
:
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับลูกค้านิติบุคคล 
 • อัตราดอกเบี้ยสูง พร้อมรับโบนัสพิเศษ + 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 
 • กำหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 1 
 • เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีประกอบธุรกิจ ควบคู่กับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.875 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.875 %
ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 99,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 1,000,000,000 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 1,000,000,001 ถึง 2,000,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 2,000,000,000 บาท 0.800 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.875 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.875 %
ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 99,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 1,000,000,000 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 1,000,000,001 ถึง 2,000,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 2,000,000,000 บาท 0.800 %
ราชการ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.875 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.875 %
ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 99,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 1,000,000,000 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 1,000,000,001 ถึง 2,000,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 2,000,000,000 บาท 0.800 %
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.875 %
ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.875 %
ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 99,999,999 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 100,000,000 ถึง 1,000,000,000 บาท 1.200 %
ตั้งแต่ 1,000,000,001 ถึง 2,000,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 2,000,000,000 บาท 0.800 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

วิธีการคำนวณยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ใช้วิธีคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวันบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนวันในแต่ละเดือน

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป และไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทำการ
 2. กำหนดจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และสามารถเบิก ถอน ดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 1 ของเดือน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 3. ธนาคารจะจ่ายโบนัสพิเศษ +0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 
 4. สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 5. กรณีปิดบัญชีก่อนที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ คุ้มค่า ตามวงเงินปกติ 
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเปิดบัญชีลูกค้า 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2359 0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 มิ.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์