• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Savings)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.500 % (มี 12 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 63
  • 5,689
  จุดเด่น
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับลูกค้านิติบุคคล 
  • อัตราดอกเบี้ยสูง พร้อมรับโบนัสพิเศษ + 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยจะได้รับดอกเบี้ยประมาณ 0.10% - 0.60%
  • กำหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 1 
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีประกอบธุรกิจ ควบคู่กับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
  • *ธนาคารจะยกเลิกการจ่ายโบนัสดอกเบี้ยพิเศษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Savings)
  จุดเด่น
  :
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับลูกค้านิติบุคคล 
  • อัตราดอกเบี้ยสูง พร้อมรับโบนัสพิเศษ + 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยจะได้รับดอกเบี้ยประมาณ 0.10% - 0.60%
  • กำหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 1 
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีประกอบธุรกิจ ควบคู่กับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
  • *ธนาคารจะยกเลิกการจ่ายโบนัสดอกเบี้ยพิเศษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 300,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.300 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 300,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.300 %
  ราชการ ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 300,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.300 %
  รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 300,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 300,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  วิธีการคำนวณยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ใช้วิธีคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวันบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนวันในแต่ละเดือน

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาทขึ้นไป และไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทำการ
  2. กำหนดจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และสามารถเบิก ถอน ดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 1 ของเดือน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3. ธนาคารจะจ่ายโบนัสพิเศษ +0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยจะได้รับดอกเบี้ยประมาณ 0.10% - 0.60% (ธนาคารจะยกเลิกการจ่ายโบนัสดอกเบี้ยพิเศษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)
  4. สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  5. กรณีปิดบัญชีก่อนที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ คุ้มค่า ตามวงเงินปกติ 
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเปิดบัญชีลูกค้า 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2359 0000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 ก.ย. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์