บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.900 % (มี 7 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

สะดวกสบายในการฝาก-ถอนได้ทุกสาขา และเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ทุกแห่ง รวมถึงถอนเงินสดทันใจได้จากเครื่อง ATM ทุกธนาคาร จ่ายดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของธนาคาร

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
จุดเด่น
:

สะดวกสบายในการฝาก-ถอนได้ทุกสาขา และเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ทุกแห่ง รวมถึงถอนเงินสดทันใจได้จากเครื่อง ATM ทุกธนาคาร จ่ายดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของธนาคาร

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.900 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.750 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.900 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.250 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคารโดยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน
  3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยนำฝากเข้าในวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)
  4. หากยอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ธนาคารคิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 50 บาท ปีละ 2 ครั้ง
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์